Združenje profesionalnih golfistov Slovenije ali PGAS je bilo ustanovljeno leta 1993. Istega leta je združenje postalo tudi član krovne evropske organizacije profesionalnih golfistov (Confederation of Professional Golf). Od takrat s svojim delom in poslanstvom skrbi za razvoj in ugled golfa v Sloveniji.

PGAS deluje pa pravilih, ki jih je Confederation of Professional Golf postavila za vse svoje članice kot krovna organizacija v Evropi. Strokovnost in potreba po nenehnem izpolnjevanju znanja sodita v sam vrh prioritet delovanja PGA Slovenija. 

Z vso odgovornostjo izvajamo športno, družbeno in k članom ter strankam usmerjeno poslanstvo, ustvarjamo pogoje za trajnostni, celovit in pravilni razvoj golfa v ter dvig njegove pozitivne prepoznavnosti v Sloveniji. PGA Slovenija predstavlja najvišjo raven strokovnosti in usposobljenosti v vseh vidikih poučevanja in treniranja golfa.

PGA SLOVENIJA

V PGA Slovenija zagotavljamo odlično poučevanje in profesionalni kader z večletnimi izkušnjami. Srce našega združenja so profesionalni učitelji golfa. S svojim delom, ki temelji na dolgoletnih izkušnjah in celovitem znanju, kot ga danes zahteva vsak šport, bogatijo tradicijo in kulturo golfa v Sloveniji.

Vsi naši profesionalni učitelji, ki so visoko usposobljeni in certificirani na področju poučevanja golfa, so hkrati zelo predani svojemu delu. Svojim strankam (učencem in golfskim začetnikom) ponujajo najbolj celovito učenje in spoznavanje golfa. Pomagali vam bodo ne glede na to, ali ste začetnik ali želite izboljšati svoje znanje.

Namen in cilji delovanja združenja so:

 • združevanje, izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje profesionalnih učiteljev golfa in profesionalnih igralcev golfa v Sloveniji ter ostalih svojih članov,

 • sodelovanje in povezovanje z Golf zvezo Slovenije (GZS), sodelovanje in povezovanje s Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani,

 • sodelovanje in povezovanje z lastniki in upravljalci golfskih igrišč ter golf klubi doma in v tujini,

 • sodelovanje in povezovanje s profesionalnimi zvezami za golf drugih držav in z evropskim združenjem profesionalnih golfistov Confederation of Professional Golf,

 • stalno izobraževanje amaterskih igralcev golfa v Sloveniji,

 • organizacija in vodenje tekmovanj za profesionalne igralce golfa,

 • popularizacija zdravega načina življenja s telesnokulturnim udejstvovanjem in golfom kot temeljno športno panogo,

 • razvijanje in utrjevanje etičnih vrednot pri igranju golfa,

 • vključevanje združenja v širše organizacijske oblike z enakimi ali podobnimi cilji v Sloveniji in tujini,

 • razvoj golfa v Sloveniji kot tekmovalne in rekreativne športne dejavnosti,

 • izpolnjevanje odločitev in postavljenih ciljev organov združenja.

VzajemnaVzajemna
GolfarnaGolfarna